Drömmen om Trango

Hans Christian, Stein, Finn och Dag lämnade sina familjer på flygplatsen och gick ombord på flygplanet till Pakistan, med målet Great Trango Tower. Senare skulle deras bedrift beskrivas som ”historiens största klätterbragd”.

Vad de inte visste var vilken tragedi som väntade på berget.

Det ingen tidigare försökt
Det ingen tidigare försökt

Två år tidigare, 1982, befann sig en 23-årig Christian Doseth hemma hos Stein P. Aasheim i Oslo. De två unga bergsklättrarna stirrade på en bild av en gigantisk bergvägg i Pakistan. Bergväggen går under namnet The Great Trango Tower och är en av världens svåraste bergsklättringar.

Hans Christian och Stein ville utmana väggen genom att bestiga den via en led ingen tidigare provat.

Drömmen om Great Trango Tower var född.

I dag är historien om ”The Norwegian Trango Expedition” legendarisk inom klättervärlden. De fyra norrmännen, Hans Christian Doseth, Stein P. Aasheim, Finn Dæhli och Dag Kolsrud tvingades in i en kamp mot berget som utvecklades till både en triumf och en tragedi.

De lämnade Norge med kläder och utrustning utvecklad i samarbete med Norrøna och tillsammans hade de erfarenhet från flera av världens tuffaste bergspassager.

Doseth var känd för att ha varit först med att öppna flera avancerade klätterleder på mytomspunna Trollväggen i Norge. Stein P. Aasheim hade cyklat ensam genom Sahara och paddlat genom Tasmanien i Australien. Det var fyra klättrare som hade äventyr rinnande i ådrorna.

Deras ambitioner när de landade i Pakistan var lika höga som The Great Trango.

Hans Christian, Finn, Dag och Stein mötte omgående motstånd. Berget utmanade dem konstant, de tvingades hantera tunn luft, brutalt väder och en klättring på allra högsta världsnivå. De klättrade där ingen tidigare klättrat och visste inte vad som väntade bara några meter högre upp.

Trango Towers ligger i nordöstra Pakistan, inte långt från gränsen till Kina, och består av flera toppar. Topparna i Trangomassivet separeras av skarpa berg och stup som är tusentals meter höga. De omges även av flera mäktiga berg, till exempel K2 som är världens näst högsta topp.

Högsta topparna i Trangomassivet

1. Kruksum (S) 6 650 m
2. Kruksum (N) 6 600 m
3. Trango Ri (II) 6 515 m
4. Trango Ri (1) 6 452 m
5. Kruksum (E) 6 300 m
(8. Great Trango Tower (I) 6 286 m)

En av de högsta av topparna i Trangomassivet är Great Trango Tower, ett berg som sträcker sig 6 286 meter upp ovanför Baltoroglaciären. Toppens östvägg består av två höga pelare ovanpå varandra, mellan dem finns en smal snöklädd bergshylla. Den undre pelaren är drygt en kilometer hög, den andra 500 meter. Tillsammans bildar de världens högsta vertikala stup.

Det var på den väggen de fyra norrmännen envist kämpade sig upp för.

Efter fyra veckors klättring på Great Tango Towers östvägg hopade sig problemen för de fyra klättrarna. Delar av väggen var så pass blank att det inte ens fanns kanter för att få fingerfäste eller möjligheten att få grepp med fötterna. Istället fick de lägga sina liv i skyhooks, små fiskekroksliknande krokar som slås in i berget och förser klättrarna med fäste. Det sinkade dem rejält, under en period tog de sig inte mer än några meter per dag.

Vädret fortsatte att sätta käppar i hjulet för deras framfart och värst av allt; provianten var på väg att ta slut. Klättringen hade tagit mycket längre tid än vad de förutsett. Det gick så långt att lunchransonen per person till slut endast bestod av ett halvt tuggummi.

De tvingades ta ett avgörande beslut. Maten skulle inte räcka till alla fyra.

Sittandes i hängande portaledge-tält flera tusen meter över marken beslutade Dag och Stein att frivilligt att avbryta klättringen

Klockan fem kunde vi se Hans Christian mot horisonten.

Sten P. Aasheim i boken ”Trango – triumf og tragedie”

Hans Christian och Finn fortsatte klättringen längs östväggen samtidigt som Dag och Stein tog sig nedför berget. Den 4 augusti 1984 var triumfen ett faktum. Tillsammans hade de öppnat en av världens mest krävande klätterleder, Norskeruta, längs The Great Trangos östvägg. Bedriften beskrevs senare av tidskriften Climbing som ”historiens största klätterbragd”.

– Klockan fem kunde vi se Hans Christian mot horisonten. Stående ovanpå The Great Trangos östra vägg. Målet var uppfyllt, skriver Stein i boken.

Sedan händer det som inte fick hända.

Det är än i dag inte klarlagt vad som egentligen hände. Med stor sannolikhet lossnade ett fäste i bergväggen. Två veckor efter att de påbörjat nedstigningen av Great Trango Tower observerades Doseth och Dæhli liggandes döda på en klipphylla. Någon gång under nedstigningen hade de fallit, tätt sammanbundna av ett rep. Innan det var möjligt att hämta dem från klipphyllan hade de fallit vidare. Deras kroppar hittades sedan aldrig.

Den norska klättergemenskapen hamnade i ett chocktillstånd.

Två av Norges mest framstående bergsklättrare var döda.

”Man går in i det okända”
”Man går in i det okända”

Robert Caspersen har de senaste 25 åren varit bland Norges bästa allroundklättrare. Det räcker att titta på hans meritlista för att förstå på vilken nivå han befinner sig. Han har bestigit berg i Norge, Alperna, Himalaya, USA och Antarktis, bara för att nämna några. På flera av klättringarna öppnade han klätterleder som inget tidigare klarat av.

Han har också klättrat på Trangomassivet.

– Steins bok om Trango blev en inspiration till min klättrarkarriär, trots den tragiska händelsen. Fotografierna och berättelsen om hur de slet tillsammans fångade mitt intresse.

Caspersen arbetar som Norrøna-ambassadör sedan 15 år och är en viktig kugge i hur nya material till exempelvis kläder tas fram, testas och produceras.  1999 besteg han The Great Trango Towers systertopp Trango Pulpit som ledare för en norsk expedition tillsammans med Per Ludvig Skjerven, Gunnar Karlsen och Einar Wold. Deras expedition räknas som en av norsk klättringshistorias största bragder.

Allt är stort, mycket stort

Robert Caspersen om Trango

– Jag har varit i mer extrema miljöer i norska fjällen på vintern och på stora berg i Antarktis. Vädermässigt är Trangomassivet ganska lugnt, det är inte det som är jobbigt där.

Han fortsätter.

– Det som är speciellt med Trango och som är otroligt utmanande är att bergsväggarna är så höga, det är rakt upp i nästen 2 000 meter, och att de ligger så högt over havet, så det är lägre syremättnad. Det gör klättringen komplicerad. Allt är stort, mycket stort, säger Robert Caspersen.

Caspersen menar att storheten i det Hans Christian, Stein, Finn och Dag genomförde 1984 var att de tog en redan tekniskt avancerad klättring till en helt ny dimension. Det blev tydligt för hela klättervärlden att inom storväggsklättring fanns det ultimata testet på Trangomassivet.

– När de besteg Great Trango Tower 1984 och vi Trango Pulpit 1999 hade vi samma förutsättningar. Ingen hade tidigare klättrat på de bergsväggarna. Då vet man inte vad som väntar, vilken utrustning man behöver eller hur man måste arbeta. Man måste hitta väggens svagheter och följa dem, spricka för spricka. Man går in i det okända.

En del i Caspersens arbete som Norrøna-ambassadör är att testa olika material och produkter i extrema miljöer, innan de når ut i butik.

– Norrøna har varit en stabil samarbetspartner seden 1995. Det ger mig en förutsägbarhet till mina klättringsprojekt och i mitt arbete som fjällguide. Jag har alltid utrustning av yppersta kvalitet. Jag behöver inte bekymra mig for om utrustningen är bra nog – jag kan koncentrera mig på klättringen.

Nästa år finns klättringar i Himalaya, på Grönland och Antarktis inskrivna i schemat, om planerna håller. Vilket Robert Caspersen påpekar att de långt ifrån alltid gör.

– Jag har aldrig upplevt mer ihållande krävande klättring än på Trango Pulpit. Vi befann oss på bergsväggen i 38 dygn, tätt sammanbundna i rep utan att nudda marken. De sista dagarna, när vi tog oss ner igen, var maten mer eller mindre slut. Vi åt nästan ingenting. Tiden på Trango är den klättring där jag lärt mig mest om mig själv, vad jag klarar av och hur jag reagerar.

Varför utsatte du dig för det?

– När jag började klättra 1988 hade jag en vision att bli bra nog för att klättra på Trango. Jag läste Steins bok och byggde under åren upp ett mål inom mig. Tio år senare hade jag blivit bra nog, det tog tid att bygga upp kunskapen. För mig var det en dröm som föddes när jag började klättra, drömmen om Trango.


Norrøna är ett företag som möter människor som brinner för det de gör. En del i arbetet är att ständigt pressa gränser och stödja människor som vågar utmana det många tror är omöjligt. Tillsammans med några av världens bästa bergsklättrare, skidåkare, cyklister och snowboardåkare testas nya metoder och innovationer.

Välkommen till naturen.

Vill du veta mer? Besök Norrønas hemsida.

Den här artikeln är ett sponsrat innehåll. Framtaget i samarbete med vår partner Norrøna. 
Den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.